Kansspelbelasting

Op dit moment is er een nieuwe wetgeving in de maak die van toepassing is op de Wet op de Kansspelen en de wijze waarop Kansspelbelasting wordt geïnd wanneer je speelt in een online casino.

De huidige Wet op de Kansspelen dateert uit 1964 en is dus zeer verouderd. De wet is niet ingericht voor het spelen op internet en ook de belastingdienst heeft nog geen bevredigende wijze gevonden om kansspelbelasting te innen bij online casino’s of de Nederlandse online casino speler. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat er in Nederland geen wetgeving is en dus geen legaal casinobedrijf dat online opereert.

Kansspelwetgeving en Kanspelbelasting in de Huidige Situatie

Op dit moment is er in Nederland geen enkel door de overheid erkend legaal casino. De online casino’s waar je als speler nu terecht kunt, zijn gereguleerd volgens een kansspelwetgeving in een ander land. Op basis van de Europese wetgeving “gelijkheid in goederen en verkeer” heeft de Nederlandse overheid dan ook besloten om het spelen in een online casino met een licentie voor de speler niet strafbaar te stellen. Omdat er een degelijke wetgeving ontbreekt onderneemt de Kansspel Autoriteit momenteel ook geen stappen tegen online casino’s die vanuit het buitenland in Nederland opereren.

De Nederlandse belastingdienst heeft bij het ontbreken van een degelijke kansspelwetgeving een voor de speler minder vriendelijk belastingsysteem ingevoerd welke van toepassing is op spelers die in Nederland wonen en ingeschreven staan.

De huidige situatie, welke geldt vanaf 2008, komt er op neer dat je maandelijks een aangifte moet doen wanneer je gewonnen hebt van het huis. Hieronder een overzicht met de belangrijkste punten waar je met de huidige kansspelbelasting mee te maken krijgt.

Bij winst geldprijzen

  • De standaard vrijstelling van € 454 is op winsten uit kansspelen niet van toepassing.
  • De kansspelbelasting wordt berekend op basis van het bedrag ingezet ten opzichte van de behaalde winst per kalendermaand.
  • Winsten behaald in een maand dienen direct de maand erna worden ingediend bij de belastingdienst.
  • Indien de belasting bij het casino al wordt ingehouden dan hoef je hierover niet nog eens belasting te betalen in Nederland. Echter er is geen enkel online casino dat belasting inhoud van gewonnen bedragen, je bent hier dus altijd zelf verantwoordelijk voor.
  • Indien je in een maand wint en in een andere maand flink verliest dan kun je dit niet met elkaar verrekenen.

Bij winst van goederen

Het kan voorkomen dat je in plaats van een geldprijs, een reis of bijvoorbeeld een auto wint in een online casino. In dat geval geldt de vrijstelling wel en betaal je enkel 29% kansspelbelasting over de meerwaarde van de prijs boven € 454. Stel je wint een auto van € 5000 dan betaal je 29% kansspelbelasting over het bedrag van€ 4546 (€ 5000 – € 454)

Aangifte doen kansspelbelasting bij winst in online casino

Ben je de gelukkige winnaar van een prijs in een online casino? Zorg dan dat je zorgeloos van je prijs kunt genieten en geef je prijs aan bij de belastingdienst. Het aangifteformulier van de belastingdienst kun je hier downloaden. Tevens vind je daar meer informatie over de precieze procedure van het doen van aangifte bij de belastingdienst van je gewonnen prijs.

Kansspelwetgeving en Kanspelbelasting in de toekomst

De nieuw gekozen regering heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de Nederlandse Wet op de Kanspelen uit 1964 compleet vernieuwd gaat worden. Er zullen licenties worden verstrekt aan online casinobedrijven welke dus legaal vanuit Nederland mogen opereren. Dit zal consequenties hebben voor de gehele branche en een hopelijk positieve impact hebben op de speler.

De invulling van de nieuwe Wetgeving op de Kansspelen, die naar alle waarschijnlijkheid eind 2015  van kracht zal gaan, is nog niet bekend maar vast staat al wel het volgende:

  • Het online casinobedrijf is straks verantwoordelijk voor de afdracht van kansspelbelasting en zal deze automatisch inhouden van de winst.
  • De kansspelbelasting voor online casinos is net als bij de arcade hallen afgestemd op 29%.

Er zullen dus geen extra voordelen gelden wanneer je speelt in een online casino met betrekking tot de belasting die je zult moeten gaan betalen over een gewonnen prijs. Meer informatie over het aanstaande kansspelbeleid en de kansspelbelasting zullen we op deze website blijven publiceren.